Tuyển Dụng: Nhân Viên Kinh Doanh Qúy I/2024

Căn cứ theo tình hình sản xuất thực tế tại Công ty, Bình Minh Group có nhu cầu tuyển dụng vị trí Nhân Viên Kinh Doanh. Chúng tôi mong muốn tìm kiếm những bạn đồng hành sáng tạo, nỗ lực không ngừng tạo ra những đột phá. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kinh doanh […]